icon
icon
icon
icon
icon

Aksoy ailesi 40 yılı aşkın süredir farklı ülkelerde, çeşitli iş alanlarında faaliyet göstermektedir. 2001 yılında tüm şirketler "Aksoy Grup" çatısı altında birleştirilerek daha verimli ve güçlü bir pozisyon alınmıştır. Grup, bir aile şirketi olarak, çeşitli sektörlerde iş imkânları yaratmış ve faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerine artı değer katmıştır.

Grubun faaliyet gösterdiği başlıca bölge Balkan ülkeleridir. Balkanlardaki faaliyetleri 1992 yılında Arnavutluk'ta genel ticaret şirketi Pino Trade Sh.p.k.’nın kuruluşuyla başlamıştır.


Bunu takiben gıda sanayinde faaliyet gösteren Alb-Mines Investment Group Sh.p.k. ve  Universal Food Sh.p.k.,
kuruluşları bulunmaktadır. Türkiye’de ise İba İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile taahhüt sektöründe yer almaktadır.

Grubumuz dış ticaret, gıda ve inşaat sektörlerindeki faaliyetlerine ek olarak, 2004 yılından itibaren enerji ve madencilik alanlarında da önemli yatırımlar yapmıştır.

Aksoy Grup, "Toplumun ilerlemesinde anahtar rol oynayan, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olma" görüşünü benimsemiş ve çalışmalarına bu bilinçle devam etmektedir.

.